Jesteś w: Strona główna » Akty prawne
Dzisiaj jest sobota, 19 czerwca 2021 r.

    W celu ułatwienia współpracy z naszym biurem i zapewnienia bezpieczeństwa realizacji transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, przygotowaliśmy dla Państwa wykaz niezbędnych do zawarcia umowy dokumentów, potwierdzających stan prawny nieruchomości oraz instytucji, z których wiedzy i zasobów przyjdzie Państwu skorzystać.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH

Mieszkanie własnościowe:
 • odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 3 m-ce),
 • akt notarialny – podstawa nabycia prawa do lokalu,
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach czynszowych,
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe:
 • dokument stanowiący podstawę nabycia prawa do lokalu (przydział lub akt notarialny),
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach czynszowych,
 • odpis księgi wieczystej (jeżeli została założona),
Dom, działka lub inna nieruchomość:
 • odpis z księgi wieczystej,
 • akt notarialny – podstawa nabycia prawa do nieruchomości,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

W przypadku sprzedaży nieruchomości ze spadku wymagane będzie postanowienie spadkowe oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o opłaceniu podatku od spadku lub zaświadczenie o tym, że podatek się nie należał (z klauzula prawomocności)

Do podpisania umowy przenoszącej własność (sprzedaży) należy przedłożyć Zaświadczenie o braku zameldowanych osób w przedmiotowym mieszkaniu/domu.

 • Księgi wieczyste – prowadzone przez wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych właściwych według miejsca położenia nieruchomości. Instytucją ksiąg wieczystych rządzi zasada jawności, co oznacza, że każdy może w obecności pracownika sądu zapoznać się z treścią księgi wieczystej, dokonanymi w niej wpisami i wzmiankami.

  Wykaz sądów rejonowych

Kupno działki rolnej
Odrolnienie gruntów – zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych
Definicje
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Prawa zastrzeżone przez M-Property